1.TARAFLAR
İşbu Sözleşme Filsat TV Yayıncılık AŞ (Mersis No: 0388069327500012), (bundan sonra “Filbox ” olarak anılacaktır) ile web,mobil cihaz, smart tv ve benzeri cihazlar üzerinde yer alan aplikasyonlar arasından Filbox’ın sunduğu ücretli ve/veya ücretsiz video, müzik, canlı TV yayını ve benzeri içerik hizmetlerinden (bundan sonra “FİLBOX HEMEN ” olarak anılacaktır) faydalanmak için işbu Sözleşmeyi onaylanması zorunlu bulunan tüketici (bundan sonra “KULLANICI” olarak anılacaktır) arasında; KULLANICI’nın, elektronik ortamda bulunan “Üyelik Sözleşmesini ve Gizlilik Politikasını Okudum/Kabul Ediyorum” butonunun tıklaması suretiyle Filbox’a ileteceği kabul beyanının Filbox kayıtlarına geçtiği an kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir. Bu suretle KULLANICI, Filbox Sözleşme metnini onaylamakla sözleşmeyi ve Filbox kurallarını okuduklarını, anladıklarını ve sözleşmesinde yer alan kuralları gayri kabili rücu olarak kabul etmiş olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.  

2.SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI VE BAĞLAYICILIĞI
KULLANICI işbu sözleşmenin altında yer alan "KABUL EDİYORUM" butonu tıklaması ile işbu sözleşme hükümlerinin tamamını ve işbu sözleşme hükümlerinin tamamına uymayı ve işbu sözleşmenin tamamen bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hizmet FİLBOX tarafından ticari amaçlarla sunulmakta olup, ergin olmayanlar ile temyiz kudretinden yoksun veya kısıtlı erginlerin haklarına zarar verecek şekilde kullanılamaz.

3.ÜYELİK SİSTEMİ
 1. FİLBOX HEMEN, Filbox tarafından sunulan ve web,mobil cihaz, smart tv ve benzeri cihazlar üzerinde yer alan aplikasyonlar arasından Filbox’ın sunduğu ücretli ve/veya ücretsiz video, müzik, canlı TV yayını ve benzeri içerik hizmetleri barındıran bir hizmet olup, satın alınan bu hizmet ile aktivasyonunu yaptığınız paket süresince ve tüm yayınlar Türksat uydusu üzerinden izlenir. Bu halde KULLANICI, mer’i mevzuata uygun olarak verilen bu hizmetten FİLBOX’a herhangi bir zarar gelmeyecek şekilde yaralanacağını beyan ve kabul eder.
 2. KULLANICI, web,mobil cihaz, smart tv veya benzeri cihazlar üzerinden kendi belirleyeceği şifreye ve kullanıcı adına sahip olacaktır.
 3. KULLANICI'nın kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresi KULLANICI’ya özeldir. KULLANICI, bildirmiş olduğu elektronik posta adresi ile tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir. Aynı elektronik posta veya GSM ile iki farklı üyelik yapılamaz.
 4. KULLANICI, şifresini dilediği zaman değiştirebilir. Şifrenin seçimi, değiştirilmesi ve korunması tamamı ile KULLANICI’nın sorumluluğundadır. KULLANICI, şifrenin çalınması sebebiyle Filbox Hemen’in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 5. KULLANICI, FİLBOX HEMEN adı altında sunulan ücretli video, müzik, canlı TV ve içerik hizmetlerini ilgili uygulamalar veya internet üzerinden hizmet almayı, bu talimatları okuduğunu ve anladığını, bu talimatlara uymaması sebebiyle hizmeti alamaması durumunda Filbox’tan herhangi bir şekilde tazminat talebinde, ücret iadesi veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 6. KULLANICI, ücretli video, müzik, canlı TV ve içerik hizmetlerini satın alırken kullandığı kredi kartının, ilgili ülke mevzuatına göre yasal biçimde kendisine verilmiş geçerli bir kredi kartı olduğunu, bu kredi kartını herhangi bir yasadışı eylem sonucunda elde etmediğini, kredi kartının geçerliliği sistem tarafından onaylanmadıkça hizmetler ile ilgili herhangi bir işlem yapamayacağını, işlem yapılmaması sebebiyle Filbox’tan herhangi bir talepte bulunmayacağını, kredi kartı ve kimlik bilgileri ile ilgili vermiş olduğu bilgilerin tamamının doğru olduğunu, aksi halde Filbox’ın işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak tazminatsız olarak feshetme ve hizmetleri vermeme hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 7. Filbox’ın FİLBOX HEMEN adı altında sunduğu ücretli video, müzik, canlı TV ve içerik hizmetleri mümkün olduğunca kesintisiz, sürekli, güvenli ve kaliteli olacaktır. KULLANICI, internette yaşanan kesintiler, BTK tarafından Filbox’ın kusuru olmaksızın erişimin engellenmesi, siber saldırı, hız düşmesi vs sebeplerle hizmette yaşanacak kesinti, görüntü kalitesi ve güvenlik problemlerinden ve/veya ülkede genel bir karışıklığın ortaya çıkması savaş, terör, grev, genel elektrik kesintisi, deprem, su baskını veya benzeri mücbir sebeplerle hizmetin verilmesine ilişkin yaşanacak sorunlardan Filbox’ın hiçbir sorumluluğu olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder. Bu ve bunun gibi durumlar, Filbox için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Filbox’tan herhangi bir nam altında tazminat veya uzatma talep edilemeyecektir.
 8. DAMGA VERGİSİ
İşbu Sözleşme’nin KULLANICI tarafından kabul edilmesi halinde, tahakkuk edecek damga vergisi tutarının yarısı KULLANICI’nın hizmet bedeli faturasına yansıtılarak KULLANICI’dan tahsil edilecektir.  
 1. CAYMA HAKKI VE KULLANICININ HİZMETİ SONLANDIRMASI

FİLBOX HEMEN’in işbu Sözleşme konusu ürün ve/veya hizmetleri Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/ğ hükmü gereğince elektronik ortamda anında ifa edilen ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mal niteliğinde olması nedeniyle, FİLBOX HEMEN hizmeti Cayma Hakkı kapsamında bulunmamaktadır. KULLANICI, bu hususu en başından bildiğini ve Cayma Hakkı talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.  
 1. ÜYELİKTEN ÇIKMA VE SÖZLEŞMENİN FESHİ

KULLANICI, işbu Sözleşmeyi feshetmek istediği takdirde Filbox Hemen müşteri hizmetlerine bildirimde bulunmak suretiyle bildirimin yapıldığı ayın sonundan itibaren geçerli olmak üzere üyeliğini sonlandırabilir. ( 0850 225 09 90 )Böyle bir durumda KULLANICI, ilgili aya ilişkin olarak ödemiş olduğu hizmet bedelinin geri verilmesini talep etmeyeceğini, kampanya kapsamında taahhüt süresinden evvel üyeliğini iptal etmesi halinde yararlandığı indirim ve avantajların kendisine faturalanacağını kabul ve taahhüt eder. KULLANICI, üyelikten çıkmak istemesi halinde ödemiş olduğu hizmet bedelinin geri verilmesini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.   7.VERGİLENDİRME
İşbu sözleşme ile sunulan ücretli video içerik hizmetleri ile ilgili olarak vergi yasaları, uluslararası anlaşmalar veya KULLANICI’nın bulunduğu ülke ile ilgili olarak yeni vergiler koyulması, mevcut vergilerin arttırılması gibi hallerde Filbox, FİLBOX HEMEN hizmetlerinin fiyatlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. KULLANICI, işbu sözleşme sebebiyle doğabilecek vergilerin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. GİZLİLİK VE KREDİ KARTI BİLGİLERİNİN GÜVENLİĞİ

KULLANICI tarafından FİLBOX HEMEN hizmeti satın alırken kullanılan kredi kartına ilişkin bilgilere, bu kartı tahsis eden banka haricinde hiçbir kişi tarafından erişilememekte ve bu bilgiler 3.kişiler ile paylaşılmamaktadır. SSL olarak adlandırılan güvenli bölgede girilen KULLANICI’ya ait kredi kartı bilgileri; ilgili bankanın ödeme onaylama sistemine yönlendirilir ve ilgili bankadan gelen onay ya da ret mesajına göre sipariş işleme alınır. FİLBOX HEMEN hizmetini satın alabileceğiniz www.filboxhemen.com.tr sitemiz üzerinden tüm bankaların kredi kartlarını kullanabileceğiniz gibi, ilgili bankadan ya da internet şubesi üzerinden KULLANICI tarafından oluşturulacak sanal kartlar ile de alışveriş tutarı kadar limit oluşturarak işlem gerçekleştirilebilir. Kullanıcıya ait kişisel bilgiler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında korunmaktadır ve bu suretle KULLANICI veya bunların usulüne uygun olarak yetkilendirdikleri kişiler haricinde hiç bir kişi tarafından erişilmemekte ve 3.kişiler ile paylaşılmamaktadır. İletişim bilgilerim kullanılarak Filbox tarafından mal veya hizmetlere ilişkin pazarlama ve tanıtım amaçlarıyla aşağıdaki yöntemlerden birini veya birkaçını kullanarak tarafımla haberleşme yapılmasına izin veriyorum.